Poročilo IEA: Global PV leta 2021 doda 156 GW!200GW leta 2022!

Mednarodna agencija za energijo (IEA) je sporočila, da naj bi se svetovni razvoj sončne fotovoltaike v letošnjem letu kljub naraščajočim cenam surovin in naraščajočim proizvodnim stroškom še vedno povečal za 17 %.

V večini držav po svetu uporabni solarni projekti zagotavljajo najnižje stroške nove električne energije, zlasti v primeru naraščajočih cen zemeljskega plina.IEA napoveduje, da bo leta 2021 po vsem svetu dodanih 156,1 GW fotovoltaičnih naprav.

To predstavlja nov rekord.Kljub temu je ta številka še vedno nižja od drugih pričakovanj glede razvoja in namestitve.Raziskovalni inštitut BloombergNEF napoveduje, da bo letos nameščenih 191 GW nove sončne energije.

Nasprotno pa je predvidena sončna inštalirana zmogljivost IHS Marketa leta 2021 171 GW.Srednji razvojni načrt, ki ga predlaga trgovsko združenje SolarPower Europe, je 163,2 GW.

IEA je navedla, da je konferenca o podnebnih spremembah COP26 napovedala ambicioznejši cilj čiste energije.Z močno podporo vladnih politik in ciljev čiste energije sončna fotovoltaika »ostaja vir rasti energije iz obnovljivih virov«.

Glede na poročilo bo do leta 2026 obnovljivi viri energije predstavljali skoraj 95 % svetovnega povečanja zmogljivosti električne energije, samo sončna fotovoltaika pa bo predstavljala več kot polovico.Skupna nameščena fotovoltaična zmogljivost se bo povečala s približno 894 GW letos na 1,826 TW leta 2026.

zsdef (1)

Ob predpostavki pospešenega razvoja bo globalna sončna fotovoltaična letna nova zmogljivost še naprej rasla in bo do leta 2026 dosegla skoraj 260 GW. Najvišje stopnje rasti imajo ključni trgi, kot so Kitajska, Evropa, ZDA in Indija, medtem ko nastajajoči trgi, kot je npr. Podsaharska Afrika in Bližnji vzhod prav tako kažejo znaten potencial rasti.

zsdef (2)

Fatih Birol, izvršni direktor IEA, je dejal, da je letošnji porast energije iz obnovljivih virov postavil rekord, kar kaže, da se v novem globalnem energetskem gospodarstvu pojavlja še en znak.

"Visoke cene surovin in energije, ki jih vidimo danes, predstavljajo nove izzive za industrijo obnovljive energije, vendar naraščajoče cene fosilnih goriv povečujejo tudi konkurenčnost obnovljive energije."

zsdef (3)

IEA je predlagala tudi pospešeni razvojni načrt.Ta shema predvideva, da je vlada rešila težave z dovoljenji, integracijo omrežja in pomanjkanjem plačil ter zagotavlja usmerjeno politično podporo za fleksibilnost.Po tem načrtu bo letos po vsem svetu razporejenih 177,5 GW solarne fotovoltaike.

Čeprav sončna energija narašča, se pričakuje, da bo novih projektov obnovljive energije veliko manj, kot je potrebno za dosego globalnih ciljev ničelnih emisij do sredine tega stoletja.V skladu s tem ciljem bodo med letoma 2021 in 2026 povprečne stopnje rasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov skoraj podvojile glavno stanje, opisano v poročilu.

Vodilno poročilo World Energy Outlook, ki ga je objavila IEA oktobra, kaže, da bo v načrtu IEA za leto 2050 z neto ničnimi emisijami svetovno povprečno letno povečanje sončne fotovoltaike od leta 2020 do 2030 doseglo 422 GW.

Povišanje cen silicija, jekla, aluminija in bakra je neugoden dejavnik za cene surovin

IEA je v najnovejšem poročilu navedla, da so trenutno naraščajoče cene surovin pritiskale na višje stroške naložb.Zaloge surovin in naraščajoče cene električne energije na nekaterih trgih so kratkoročno dodale dodatne izzive za proizvajalce sončne fotovoltaike.

Od začetka leta 2020 se je cena fotovoltaičnega polisilicija več kot štirikrat povečala, jeklo se je povečalo za 50 %, aluminij za 80 %, baker pa za 60 %.Poleg tega so se močno dvignile tudi voznine iz Kitajske v Evropo in Severno Ameriko, v nekaterih primerih za desetkrat.

zsdef (4)

IEA ocenjuje, da stroški blaga in tovora predstavljajo približno 15 % skupnih stroškov naložbe v solarno fotovoltaiko.Glede na primerjavo povprečnih cen surovin od leta 2019 do 2021 se lahko skupni stroški naložbe v komunalne fotovoltaične elektrarne povečajo za približno 25 %.

Porast blaga in tovora je vplival na pogodbene cene državnih razpisov, trgi, kot sta Španija in Indija, pa so letos zabeležili višje pogodbene cene.IEA je navedla, da naraščajoča cena opreme, potrebne za fotovoltaične elektrarne, predstavlja izziv za razvijalce, ki so zmagali na razpisu in pričakujejo nadaljnje znižanje stroškov modulov.

zsdef (5)

Po podatkih IEA se od leta 2019 do 2021 približno 100 GW projektov sončne fotovoltaične in vetrne energije, ki so zmagali na ponudbah, vendar še niso začeli obratovati, soočajo s tveganjem šokov cen surovin, ki lahko odložijo zagon projekta.

Kljub temu je vpliv naraščajočih cen surovin na povpraševanje po novih zmogljivostih omejen.Vlade niso sprejele večjih sprememb politike za preklic razpisov, nakupi podjetij pa podirajo še en letni rekord.

Čeprav obstaja tveganje dolgoročno visokih cen surovin, je IEA izjavila, da se bo, če se cene blaga in tovora v bližnji prihodnosti znižajo, nadaljeval trend zniževanja stroškov sončne fotovoltaike in dolgoročni vpliv na povpraševanje po tej tehnologiji. mogoče bo tudi zelo majhna.


Čas objave: 7. december 2021